Je kozmetika v EÚ naozaj netestovaná na zvieratách (cruelty-free)?

Ako začať. Debata o cruelty-free kozmetike je nekonečná. Vstupuje do nej množstvo faktorov, ktoré veľakrát ovplyvňujú výsledok. Napríklad ako človek nechce vidieť niečo, čo je v rozpore s jeho presvedčeniami či ako verí iba tomu, čo podporuje jeho svetonázor. V marci roku 2013 sa zdalo, že sa podarilo povzniesť nad čiastkové záujmy zainteresovaných strán a dosiahnuť vyšší cieľ. K zákazu testovať kozmetiku na zvieratách v EÚ sa tak pridal aj zákaz takúto kozmetiku predávať. Ochrancovia zvierat pookriali, predsa len, bol to výsledok viac ako 20-ročného boja. A tak razom prišiel raj. Alebo len vlk v ovčom rúchu? Veď ako by povedal klasik, ak je všetko netestované, tak nie je netestované nič, nie? Prečo by sme mali vôbec niečo riešiť, však? Ako vždy, keď sa človek odhodlá niečo spochybniť a pozrieť sa na problém bližšie, zistí, že realita nie je taká ideálna ako naše predstavy. Aké sú teda fakty? Najprv sa pozrieme na Nariadenie o kozmetických výrobkoch, potom na nariadenie REACH, oznámenie Európskej komisie, stanovisko Cruelty Free International a nakoniec sa pokúsime dospieť k záveru.

Nariadenie o kozmetických výrobkoch 1223/2009

Nariadenie o kozmetických výrobkoch 1223/2009 je dokument, z ktorého sa primárne vychádza pri argumentácii o zákaze testovania na zvieratách a predaja testovaných výrobkov v EÚ. Článok 18 nariadenia obsahuje 4 body, respektíve 4 zákazy.

  1. Zákaz uviesť na trh kozmetické výrobky, ktorých konečné zloženie bolo testované na zvieratách.
  2. Zákaz uviesť na trh kozmetické výrobky, ktorých zložky alebo kombinácie zložiek boli testované na zvieratách.
  3. Zákaz vykonávať testy konečných zložení kozmetických výrobkov v rámci Spoločenstva.
  4. Zákaz vykonávať testy zložiek alebo kombinácií zložiek používaných na kozmetické účely po dátume, od ktorého sa majú nahradiť inou metódou (marec 2013).

Čo si treba pri tomto nariadení uvedomiť je v skratke to, že sa sa dotýka iba zložiek používaných výhradne na kozmetické účely a registrovaných na tieto účely. Takých, ktoré sa nepoužívajú na iné ako kozmetické účely, teda v doplnkoch výživy, liekoch a inde. Do hry tu navyše vstupuje nariadenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), ktoré veci dosť komplikuje. Ako?

REACH

Nariadenie REACH vstúpilo do účinnosti v roku 2007 a jeho cieľom je zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia efektívnejšou a včasnou identifikáciou možných škodlivých účinkov chemických látok. Deje sa to v štyroch krokoch: registráciou, vyhodnotením, autorizáciou a prípadným zákazom.

Znie to dobre, no čo toto nariadenie znamená v praxi? REACH je takpovediac na vyššej úrovni ako Nariadenie o kozmetických výrobkoch. Je to preto, že v podstate predstavuje akúsi hrádzu, ktorá nás má ochrániť pred tým, aby nám nejaká látka rozpustila tvár. Zabezpečenie toho, aby sa tak nestalo, si však v istých prípadoch odnášajú práve zvieratá.

Logika REACHu je takáto:

  1. Ak registrujete látku, ktorá sa používa výhradne v kozmetike, nesmiete vykonávať testovanie na zvieratách v rámci nariadenia REACH. Výnimkou je testovanie nutné na posúdenie rizika pre pracovníkov v továrňach.
  2. Ak registrujete látku, ktorá sa používa aj na iné ako kozmetické účely, môžete ju testovať na zvieratách, ak nie je iný spôsob na zistenie škodlivosti pre ľudské zdravie.
  3. Ak registrujete látku bez ohľadu na jej použitie, môžete ju testovať na zvieratách na posúdenie jej škodlivosti pre životné prostredie, ak nie je iný spôsob.

Inými slovami, Nariadenie o kozmetických výrobkoch neobmedzuje testovanie vyžadované nariadením REACH, ak:

  1. je nutné posúdiť škodlivosť pre životné prostredie,
  2. ak je látka registrovaná aj na iné ako kozmetické účely,
  3. ak treba určiť potenciálne ohrozenie pracovníkov, bez ohľadu na to, či sa látka používa výhradne v kozmetike.

Dobré, nie? Na ilustráciu ešte schéma, aby ste mali predstavu, kde by malo byť úplne zakázané testovať, respektíve, kde platí Nariadenie o kozmetických výrobkoch. Áno, uhádli ste, ide o ten červený štvorček.

 

Vysvetlenie Komisie

Aby toho nebolo málo, Európska komisia sa podujala vysvetliť zákazy, aby v tom bolo jasnejšie. Toto je jej názor:

V podobnom duchu sa niesla aj odpoveď Komisie na kampaň PETA (odkaz v zdrojoch). Ak sa chemická látka používa aj na iné ako kozmetické účely, je možné, ak nie je iný spôsob, testovať ju na zvieratách. Priznávajú aj, že Nariadenie o kozmetických výrobkov sa netýka ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov, narábajúcich s látkami na výrobu kozmetiky. Argumentom je, že sú vystavení oveľa väčším koncentráciám ako konečný spotrebiteľ. Na ich ochranu sa môže vyžadovať testovanie na zvieratách, aj v prípade, že prichádzajú do styku iba s látkami používanými VÝHRADNE v kozmetike!

Stanovisko Cruelty Free International

Takmer okamžite po vstupe Nariadenia o kozmetických výrobkoch do účinnosti ho Cruelty Free International začali kritizovať pre jeho povrchnú formuláciu a veľmi úzke uplatnenie. Dokonca doteraz Cruelty Free International bojuje proti spoločnostiam, ktoré chcú testovať kozmetické zložky na zvieratách. Naposledy sa im takto v decembri roku 2017 podarilo zachrániť viac ako 800 zvierat. Pred mesiacom. Po 4 rokoch od „zákazu“ testovať kozmetiku na zvieratách. Viete o aký test išlo? Najprv nasilu každý deň počas 15 dní kŕmiť chemickou látkou gravidné samice zajacov či potkanov, deň pred pôrodom tieto budúce mamičky zabiť, vybrať im z materníc malé, preskúmať ich a tiež ich zabiť. Super zákaz, však?

Prečo je stále dôležitý certifikát Leaping Bunny?

Písali sme do Cruelty Free International a pýtali sme sa napríklad na to, kto kontroluje dodržiavanie Nariadenia o kozmetických výrobkoch a kto zabezpečuje, že sa kozmetika naozaj na zvieratách netestuje. Zodpovedné za korektnú implementáciu by mali byť orgány na európskej aj národnej úrovni, hlavná zodpovednosť leží na Európskej komisii a veľká časť tiež na European Chemicals Agency (ECHA). Garantovať sa však na základe obsahu jednotlivých nariadení opísaného vyššie nedá nič. Preto je stále dôležitý certifikačný program Leaping Bunny. Ako jediný na svete vie zaručiť, že výrobok ani jeho zložky neboli v žiadnom kroku vývoja produktu testované na zvieratách. Nevzťahuje sa totiž iba na zložky používané výhradne na kozmetické účely a nezakazuje testovanie iba pri určení bezpečnosti konečných spotrebiteľov, no plošne zakazuje akékoľvek testovanie vrátane testov na posúdenie rizika pre pracovníkov a environmentálneho rizika. Navyše, ak ho firma má, automaticky platí aj pre jej dodávateľov či výrobcov jednotlivých zložiek.

Záver

Ak si stále myslíte, že kozmetika, ktorú máte doma na poličke, je netestovaná na zvieratách, ak si stále myslíte, že tvrdenia niektorých výrobcov či predávajúcich o tom, ako je všetko od nich netestované na zvieratách alebo nebodaj cruelty-free, sú pravdivé, opýtajte sa sami seba, viete to určite? Pýtali ste sa ich? Alebo im len slepo veríte? Testovanie je jednoducho testovanie a je úplne jedno, aký dôvod si naň nájdete. Ak vám niekto bude tvrdiť, že jeho výrobky nie sú testované a nenájdete ich tu https://www.crueltyfreeinternational.org/LeapingBunny alebo tu http://www.leapingbunny.org/guide/brands, vypýtajte si dôkazy. Ak vám ich nedá, tak mu jednoducho neverte a dajte od takého produktu ruky preč. Nariadenie o kozmetických výrobkoch prikazuje zodpovednej osobe uchovávať aj správu o vykonanom testovaní (čo je veľmi paradoxné, pretože ak by testovanie na zvieratách bolo skutočne zakázané, táto správa by bola zbytočná).

Takže ešte raz a naposledy. Ako zákazníci v EÚ nemáme absolútne žiadnu istotu, že kozmetika, ktorá nie je certifikovaná v rámci programu Leaping Bunny, nebola testovaná na zvieratách. Istotu by sme mali, iba AK by výrobca použil zložky určené výhradne na kozmetické účely (toto nemáte ako vedieť, museli by ste nosiť zoznam a pri nákupe overovať jednotlivé zložky, navyše väčšina zložiek používaných v kozmetike sa používa aj na iné ako kozmetické účely), AK nemusel vykonať testy na posúdenie rizika pre pracovníkov a AK nemusel vykonať testovanie na určenie rizika pre životné prostredie. V prípade, že kupujete kozmetiku bez certifikátu Leaping Bunny, rozhodujete sa veriť výrobcovi, že kozmetiku na zvieratách netestoval. Vedieť to však nemôžete.

ZDROJE:

Nariadenie o kozmetických výrobkoch:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=EN alebo v slovenskom preklade na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20160812&from=EN

Oznámenie Európskej komisie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0135&from=EN alebo v slovenskom preklade na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0135&from=EN

Vysvetlenie od European Chemicals Agency (v AJ):

https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/reach_cosmetics_factsheet_en.pdf

Odpoveď komisie na kampaň PETA (v AJ):

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/PETAcampaign%20replyemail%20v6.pdf

Ostatné:

https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/breaking-news/your-support-has-helped-stop-cruel-cosmetics-test-hundreds-animals

https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/corporate-partnerships/eu-ban-cosmetics-testing

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.